02.08.2021-MONDAY-17/KARKIDAKAM/1196-KARTHIKA

Login/Register

Login

Register


Select Prathista Here
SREE KRISHNAN
SREE BHAGAVATHY
SREE GANAPATHY
SASTHAV
DHAMBATHY BRAHMARAKSHAS
KHANDAKARNAN

SREE KRISHNAN

Vazhipad List (വഴിപാട് വിവരം )Rate(Rs)
1001 POOVARCHANA165
AIKYAMATHYAM PUSHPANJALI50
APPAM170
ARAKUDAM PALPAYASAM550
ASTOTHARAM PUSHPANJALI50
AVIL NIVEDYAM24
AVIL NIVEDYAM S P L96
AVIL NIVEDYAM S P L 1/250
BHAGYA SOOKTHAM35
CHANDANAM CHARTHE800
CHANDANAM CHARTHI MUZHUKAPPU1200
GOPALAMANTRAM PUSHPANJALI50
KOOTTU PAYASAM425
MALAR NIVEDYAM12
NEY KUDAM SAMARPPANAM1000
NEY PAYASAM135
NEY PAYASAM S P L190
NIRAMALA1600
NIRAMALA SPL5000
NITHYASEEVELI800
ORU KUDAM PALPAYASAM1100
PAALABHISHEKAM22
PALPAYASAM75
PAZHAM PANJASARA30
PURUSHASOOKTHAM/BHAGYASOOKTHAM35
PUSHPANJALI10
RAJAGOPALAM PUSHPANJALI50
SAHASRANAMA PUSHPANJALI50
SANTANAGOPALAM PUSHPANJALI50
SARKARA PAYASAM60
SUDARSANA PUSHPANJALI50
THIRUVONA HOMAM1000
THRIKALA POOJA275
THRIKKAI VENNA23
THRIMADHURAM25
THULABHARAM80
USHA-NEYPAYASAM135
VAKACHARTHE80
VELLA NIVEDYAM26
VENNA NIVEDYAM20
VIDHYAGOPALAM PUSHPANJALI50